Indeks na Politechnikę Warszawską – IV edycja konkursu Zaplanuj swoją przestrzeń

Szanowni Państwo,

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w czwartej edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej Zaplanuj swoją przestrzeń.

Celem głównym konkursu jest wyłonienie uczniów klas maturalnych zainteresowanych zagadnieniami planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych chcących poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie. Ponadto konkurs ma na celu popularyzację wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań związanych z problematyką zagospodarowania przestrzennego wśród uczniów szkół średnich.

Laureaci konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2019/2020. Gwarantowane są także atrakcyjne nagrody.

Zaplanuj swoją przestrzeń to konkurs internetowy, o charakterze otwartym i zasięgu ogólnopolskim. Ponadto jest to jedyna tego typu rywalizacja z zakresu wiedzy o gospodarce przestrzennej w Polsce. Konkurs przebiega w trzech następujących po sobie etapach: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu. Eliminacje – etap wstępny zostanie przeprowadzony w dniach 10 grudnia – 2 lutego, a etap centralny oraz finałowy zaplanowano na 21 marca.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej oraz na naszym fanpage.

W załączniku znajdą Państwo oficjalne zaproszenie Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografi oraz plakat informacyjny o kierunku Gospodark Przestrzenna

Zachęcam do uczestnictwa w konkursie i uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród Nauczycieli i Uczniów Państwa szkoły.

Serdecznie zapraszam