Warsztaty na Uniwersytecie Śląskim

30 października uczniowie naszej szkoły pojechali na Uniwersytet Śląski. Dzięki pani dr Iwonie Lazar uczestnicy mieli dostęp do sal technicznych, w których robili doświadczenia. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, każda z grup pracowała nad zagadnieniami dotyczącymi innej tematyki: rozszerzalność cząsteczek, widma i ruch po okręgu. Celem warsztatów było stworzenie nagrania opisującego badane doświadczenie.