Narodowe Czytanie w Sempie

Jak co roku jesienią , nasza szkoła przystąpiła do Akcji Narodowego Czytania. Chociaż akcja odbywała się  we wrześniu,  to jednak do końca roku trwają jej obchody w wielu miejscach. Tym razem wspólnie czytaliśmy  Przedwiośnie  Stefana Żeromskiego 21 listopada w bibliotece szkolnej. Sempiszony, a głównie klasy trzecie , którzy z tematyką utworu zapoznali się dokładnie na lekcjach języka polskiego w bibliotece szkolnej odczytywali wybrane przez siebie fragmenty dzieła.

Uzasadniali swój wybór i zawzięcie ze sobą dyskutowali, dlaczego zdecydowali się na ten czy inny fragment.

Przypomnijmy, że Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i ma na celu przybliżenie rodakom klasyki polskiej literatury, a także popularyzację czytelnictwa .

Polacy od tego czasu wspólnie czytali już Mickiewicza, Fredrę, Sienkiewicza i Wyspiańskiego.

W przyszłym roku na pewno weźmiemy udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania.