Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2018

„Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

13 listopada 2018 roku odbyła się już XIII edycja tego konkursu.
Także w tym roku wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły.
Remigiusz Abramik, Szymon Abramik, Kacper Baranowski, Dominik Caus, Miłosz Cebula, Bartłomiej Gojowczyk, Sebastian Okoń, Andrzej Szuwald, Maciej Tarnacki z klasy 2 e  uzyskali wyniki z przedziału od 58 do 66 punktów na 120. Spisali się całkiem nieźle zważywszy, że za błędne odpowiedzi odejmowane były punkty.  Oficjalnych wyników jeszcze nie ma, dlatego nie wiemy jakie pozycje zajęli.