Informacja o rekrutacji do Konkursu Milion na Bank

Dzień dobry,

ponownie zapraszamy do udziału w projektach edukacyjnych, prowadzonych przez Warszawski Instytut Bankowości, w ramach programu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl.

Z dniem 31.10.2018 r. ruszyła rekrutacja do Konkursu Milion na Bank dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat.

Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania, a  uczestnictwo  ma  charakter  zabawy  edukacyjnej. Uczniowie będą mieli okazję nauczyć się jak oszczędzać, gospodarować budżetem i w jaki sposób inwestować na giełdzie. Celem jest zgromadzenie wirtualnego  kapitału
w  wysokości  co  najmniej  1.000.000,00 zł (słownie:  jednego  miliona  złotych)  w  jak  najmniejszej  liczbie  tur. Swój udział w Konkursie uczeń zgłasza samodzielnie poprzez założenie konta na stronie gry. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Zamknięcie gry (a tym samym zakończenie rywalizacji) nastąpi w dniu 15.01.2019 r. o godz. 23.59.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram Konkursu dostępne na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Jednocześnie przypominamy i nadal można przystąpić do Konkursu Score Hunter, który jest skierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs trwa do 12.01.2019 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/scorehunter