Trwa nabór do Konkursów: Score Hunter i Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

Dzień dobry,

przypominamy o możliwości przystąpienia do działań edukacyjnych, prowadzonych przez Warszawski Instytut Bankowości, w ramach programu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl.

Obecnie trwa nabór do Konkursów Score Hunter oraz Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.

1. Score Hunter (skierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych)

Celem jest edukacja ekonomiczna w zakresie upowszechniania wiedzy na temat kształtowania wiarygodności finansowej, budowania historii kredytowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szkoła, która zaangażuje największą liczbę uczniów biorących udział w konkursie otrzyma tytuł “Lidera Score Hunter”, dyplom oraz pakiet materiałów dla nauczycieli. Nauczyciel zaangażowany w projekt zostanie wyróżniony dyplomem. W załączeniu prezentacja jak korzystać z platformy Score Hunter.
Kontakt: scorehunter@bik.pl

2. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i oddziałów gimnazjalnych)

Celem jest edukacja ekonomiczna w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Gra stanowi doskonałe przygotowanie do inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości. Na zwycięzców oraz opiekunów zwycięskich drużyn czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Kontakt: sigg@gpw.pl

Regulaminy Konkursów dostępne na stronie: bakcyl.wib.org.pl (zakładka Konkursy Wiedzy).