Nabór wniosków w ramach projektu: Inwestujemy w talenty – IV edycja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym, to jest 24 września 2018 roku, rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicą z naszego regionu.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 26 października bieżącego roku.

Mając na względzie zasięg podejmowanych działań promocyjnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o przedmiotowym projekcie wszystkim zainteresowanym osobom.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl

Z wyrazami szacunku,