Tak czytam! – ogólnopolski konkurs na recenzję

KSIĘGARNIA TAK CZYTAM MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
DO SPRÓBOWANIA SIŁ W KONKURSIE LITERACKIM
Cel konkursu:
Zachęcenie uczniów do rozmowy o czytanych książkach, dzielenisię opiniami i dyskutowania o literaturze.
Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz ogólnopolskiego. Uczniowie przygotowują recenzję i oddają do oceny nauczycielowi, nauczyciel wybiera jedną lub dwie najlepsze recenzje z każdej klasy. Uczniowie, którzy napisali recenzję powinni zostać nagrodzeni (ocena bardzo dobra z języka polskiego), a każdy z laureatów powinien zostać specjalnie wyróżniony (ocena celująca z języka polskiego).
Wybrane najlepsze recenzje powinny zostać przesłane do organizatora konkursu.
W konkursie ogólnopolskim recenzje będą oceniane przez recenzentów książek (blogerów zajmujących się recenzowaniem książek).
W etapie ogólnopolskim zostaną wybrane najlepsze recenzje, które otrzymają nagrody: indywidualną – dla autora najlepszej recenzji – oraz dla biblioteki, której czytelnikiem jest nagradzany autor.


Zadania konkursu:
Zachęcanie uczniów do aktywnego czytelnictwa: pokazywanie zalet wynikających z czytania książek, prowadzenie rozmów i dzielenie się informacjami o książkach, rozszerzanie
zainteresowań czytelniczych. Kształtowanie świadomości czytelniczej.

 

Terminy:
I etap 
(szkolny): 24.IX – 09.XI. Napisanie prac przez uczniów i przekazanie nauczycielom języka polskiego.
12.XI – 20.XI Wybranie przez nauczycieli najlepszych recenzji, poinformowanie uczniów o dokonanym wyborze, zamieszczenie recenzji w gazetce szkolnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zebranie wszystkich napisanych recenzji i złożenie w formie książki dostępnej
w bibliotece.
20.XI – 22.XI. Przesłanie najlepszych prac do organizatora konkursu drogą mailową.
II etap23.XI – 18.XII – wybranie spośród zgłoszonych prac, najlepszych recenzji.
21.XII – poinformowanie laureatów o wygranej, zamieszczenie wyników na stronie organizatora oraz partnerów, publikacja nagrodzonych prac.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE: https://takczytam.pl/konkursy/