Szkoła w działaniu- zapraszamy uczniów klas II do rekrutacji!

Zapraszamy uczniów klas II do uczestnictwa w projekcie – Szkoła w działaniu. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia w szkole poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a także stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Działanie zaplanowane do uczniów klas II dotyczą typu I projektu czyli:

  • kl. 2a : koło zainteresowań z języka angielskiego oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
  • kl. 2b: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • kl. 2c: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • kl. 2d : zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • kl. 2e : koło zainteresowań z matematyki oraz koło zainteresowań z informatyki

Uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach pobierają z sekretariatu lub ze strony szkoły wniosek rekrutacyjny i oddają go wraz z testem barier do sekretariatu szkoły do 27 września 2018 r. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowanie o tym fakcie przez koordynatora projektu czyli Panią Wicedyrektor.

Nabór uczniów klas pierwszych do typu II projektu czyli zajęć metodą eksperymentu będzie miał miejsce w grudniu 2018 r. ze względu na rozpoczęcie zajęć projektowych od stycznia 2019 r.

B. Gierak-Pawlak