Program uroczystości Jubileuszowych

12 października 2018 r.

1000 – Uroczysta Msza Święta w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju

1115 – Uroczysta Gala Jubileuszowa w Tarnogórskim Centrum Kultury

1330 – Poczęstunek w formie szwedzkiego stołu w Tarnogórskim Centrum Kultury

1530 – Spotkanie w szkole

 

13 października 2018 r.

1100 – Uroczysta Gala Jubileuszowa w Tarnogórskim Centrum Kultury

1330 – Poczęstunek w formie szwedzkiego stołu w Tarnogórskim Centrum Kultury

1430 – Spotkanie w szkole

 

B. Gierak-Pawlak (dyrektor szkoły)