Rozegraj swoje miasto

Kolejny już raz odbył się w I LO im. Stefanii Sempołowskiej konkurs ROZEGRAJ SWOJE MIASTO, zorganizowany przez nauczycieli i uczniów liceum dla gimnazjalistów oraz – po raz pierwszy – uczniów klasy siódmej szkół podstawowych Tarnowskich Gór i całego powiatu. Temat przewodni tegorocznej edycji to Droga Tarnowskich Gór i okolic do niepodległości w okresie międzywojennym.

Projekt edukacyjny realizowany był w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i odbywał się pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez:

 • Burmistrza Tarnowskich Gór
 • Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Katowicach
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
 • Muzeum w Tarnowskich Górach
 • Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

Skierowana do gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych propozycja spotkała się z żywym zainteresowaniem młodzieży i ich opiekunów – do konkursu przystąpiło 12 zespołów uczniów okolicznych szkół. Celem imprezy miało być lepsze poznanie naszego miasta – jego historii i stanu obecnego oraz popularyzowanie tej wiedzy w środowisku lokalnym. Niezwykle istotne też było, by uczestnicy konkursu sami włączyli się w realizację postawionych przed mini zadań, a poprzez zdrową rywalizację i zabawę jeszcze efektywniej pogłębiali swoją wiedzę o Tarnowskich Górach.

Podobnie jak w ubiegłym roku uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania związanej z tematem gry prezentacji multimedialnej (oceniło ją konkursowe jury), zaś w dniu finału zabawy – 4 czerwca 2018 r. przystąpili do rozegrania gry ulicznej, w ramach której musieli w wyznaczonym czasie wykonać szereg zadań ściśle wiążących się   z tegorocznym hasłem konkursu. Punkty kontrolne usytuowane były w różnych – znaczących dla historii Tarnowskich Gór miejscach na mapie naszego miasta, ale też w podwojach Muzeum w Tarnowskich Górach, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz I LO im. S.Sempołowskiej.  W budynku liceum odbyło się także uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom zabawy.

W wyniku rozegrania wszystkich konkurencji wyłoniono zwycięzców konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach (zespół pod opieką p. Marcina Deca)

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tworogu z Oddziałami Gimnazjalnymi w Brynku (zespół pod opieką p. Eleonory Krywalskiej)

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach (zespół pod opieką p. Alicji Gawliczek)

Dzięki hojności sponsorów:

 • Urzędu Miasta
 • Urzędu Gminy Świerklaniec
 • Urzędu Gminy Tworóg
 • Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
 • PWiK VEOLIA w Tarnowskich Górach,
 • Rady Rodziców I LO im. S Sempołowskiej,
 • restauracji „Sherlock” i kawiarni „Cafe Silesia”

laureaci i uczestnicy konkursu zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami, które zapewne staną się dla młodych ludzi inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy o historii naszego miasta i regionu. Zwycięski zespół będzie mógł ponadto wybrać się na wycieczkę do tarnogórskiej kopalni zabytkowej dzięki ofiarowanym przez SMZT karnetom wstępu.

Organizatorzy konkursu już dziś kreślą plany przyszłorocznej edycji. Jak się okazuje bowiem, historia – także ta lokalna – wciąż cieszy się zainteresowaniem młodego pokolenia, o czym świadczy tak liczny udział młodzieży w realizacji tegorocznego projektu.