Jak nie czytam?! Jak czytam!

Już po raz drugi Sempa bierze udział w akcji Jak nie czytam jak czytam. 8 czerwca 2018 o g.10.00 wszyscy uczniowie zgromadzili się na boisku szkolnym. Każdy trzymał w ręku książkę z żółtą okładką…Utworzyliśmy kwiat-słoneczko i pomachaliśmy. Bo książki to przecież żółte słoneczka w naszym życiu i nasi najlepsi przyjaciele. “Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła…”Tak pisała kiedyś Szymborska. I Sempiszony czytają i bawią się! Tak trzymać. Dobrze bawiliśmy się też w bibliotece szkolnej, gdzie czytaliśmy Herberta (Rok Herberta trwa!)