Ślady średniowiecza w muzeum XXI wieku

Muzeum Śląskie w Katowicach było celem wyjazdu klasy Id pod opieką pań Marzeny Meres i Teresy Wtorek   17 kwietnia. Młodzież zwiedzała nowoczesny obiekt i wystawy stałe: Malarstwo polskie 1800 – 1945, Polska sztuka powojenna,  Śląska sztuka naiwna, Zbiory Centrum Scenografii, Historia Śląska i Śląska sztuka sakralna.

W tej ostatniej ekspozycji uczniowie szukali najciekawszych dla nich rzeźb lub obrazów średniowiecznych, by samodzielnie je opisać.

Wielu z nich z muzeum wychodziło z planami rychłego powrotu, bo zbiory tej placówki i ich atrakcyjne prezentowanie wymagają poświęcenia im więcej czasu.