Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Dyrekcji Instytutu Fizyki oraz Organizatorów Konkursu zapraszam serdecznie uczniów do udziału w tegorocznej edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej”.

Mamy świadomość, że już za pasem święta, ale wierzymy, że wszystko się uda.

W załączniku przesyłam regulamin oraz oświadczenie, które należy wydrukować, wypełnić i nadesłać razem z pracą (osobno oświadczenie dla nauczyciela i osobno dla ucznia).

ZAPRASZAMY!