Obchody Katyńskie

W poniedziałek, 5 marca uczniowie klasy 1a, 1b, 1c i 1d uczestniczyli w uroczystości złożenia kwiatów i zniczy pod tablicami katyńskimi na kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła, Areszcie Śledczym oraz na budynku Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Jak co roku tarnogórskie Rodziny Katyńskie, wraz z przedstawicielami władz samorządowych, policją, wojskiem, służbą więzienną  i młodzieżą z naszej szkoły upamiętnili dzień, gdy najwyższe władze ZSRR podjęły decyzję o likwidacji ponad 20 tys. ludności polskiej w ramach tzw. mordu katyńskiego.