Lekcja z savoir-vivre

W dniu 21 marca 2018 wszyscy uczniowie klas pierwszych wzięli udział w
wykładzie na temat savoir-vivre.Wykład wygłosił pan Wojciech Wocław –
znany konferansjer, mówca, prowadzący różne wydarzenia kulturalne w
kraju i za granicą.
Na spotkaniu uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat różnych
zasad zasad kultury osobistej.Dowiedzieli się, jak ważna to dziedzina
życia i jak  bardzo ułatwia nam ona funkcjonowanie w życiu codziennym.
Prowadzący pokazał na swoim przykładzie drogę do odkrycia prawdziwego
“ja” i drogę do bycia “lepszą wersją siebie”.
Mimo błędów i porażek, które każdy z nas popełnia, zasady te mogą
towarzyszyć nam w drodze do samorealizacji i sukcesu.
Oby więcej takich wykładów!