Wizyta studyjna w sądzie

Klasa 1d brała udział w poniedziałek 26 lutego w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. W pierwszej rozprawie ze względu na wyłączenie jawności mogła brać udział tylko chwilę, druga sprawa dotyczyła ustalenia opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej. Dodatkowo sędzia Adam Skowron oprowadził klasę po sądzie wyjaśniając niuanse funkcjonowania tarnogórskiego sądu a także na sali sądowej przybliżył zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.