Rok Zbigniewa Herberta

Od początku tego semestru na lekcjach języka polskiego w klasach, które uczą panie prof. S. Krakowska, M. Meres i B. Rabenda realizowany będzie program edukacji humanistycznej Rok Zbigniewa Herberta. Obejmie on klasy pierwsze, drugie i trzecie, a kontynuowany będzie w pierwszym semestrze przyszłego roku szkolnego w klasach pierwszych i drugich.
Rok 2018 został uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta. Oddano w ten sposób hołd „jednemu z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w.” w związku z 20-tą rocznicą jego śmierci. Herbert to przede wszystkim poeta, ale i autor tekstów dramaturgicznych oraz wybitny eseista – przewodnik po sztuce dawnej. Przypomnienie jego twórczości będzie więc świetną okazją do zapoznania się z tym wybitnym dorobkiem.