Olimpiada języka niemieckiego

W dniu 12.01.2018 odbył się okręgowy etap olimpiady z języka niemieckiego, do którego zakwalifikowało się dwoje uczniów szkoły Anna Knopek i Daniel Dressler. Życzymy przejścia do następnego etapu.