Fascynujący Kosmos

16 stycznia 2018 klasa 2c oraz 24 stycznia klasa 2a wraz z panią B. Sosną i M. Dworzyńską udała się do Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Na początku klasa wzięła udział w zajęciach dydaktycznych w stacji klimatologicznej dotyczących badania klimatu i jego zmian. Uczniowie poznali działanie instrumentów pomiarowych oraz pracę meteorologów i klimatologów. Następnie mieli okazję wziąć udział w zajęciach dydaktycznych z zakresu podstaw astronomii dla szkół ponadgimnazjalnych „Fascynujący Kosmos”. Poznali tam strukturę wszechświata, następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi oraz zapoznali się z orientacja na niebie. Po zajęciach odbyło się zwiedzanie wystawy na temat budowy i struktury wszechświata. Na koniec klasa została zaproszona na zajęcia w stacji sejsmologicznej. Zostały tam omówione zasady działania sejsmografów i problemy dotyczące budowy wnętrza Ziemi. Wycieczka była ciekawym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych. Uczniowie utrwalili wiedzę zdobytą w szkole i poszerzyli ją o nowe wiadomości.