Kiermasz kartek bożonarodzeniowych

Tradycyjny w naszej szkole kiermasz kartek bożonarodzeniowych, wykonanych własnoręcznie przez uczniów, dzięki hojności rodziców przyniósł dochód 568,15 zł oraz 20 eurocentów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup słodyczy dla dzieci ze szkoły specjalnej oraz Świetlicy Anioła Stróża. Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy wsparli akcję oraz uczniom zaangażowanych w przygotowanie i sprzedaż kartek. Pozostałe kartki zostaną przekazane do Hospicjum Królowej Pokoju.