Lekcje z ZUSem

Uczniowie klas pierwszych: Ic, Id w październiku wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.
Projekt ten był cyklem czterech godzin lekcyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, jego genezą oraz prawami i obowiązkami ubezpieczonych a także osób prowadzących działalność gospodarczą.
27 listopada, w szkole odbyła się olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,składająca się z trzech etapów, która zakończyła projekt edukacyjny. Gratulujemy uczniom, którzy przeszli do II etapu olimpiady.