Serce Adasia

Adaś Hejnar

Adam przyszedł na świat 10 lutego 2017 roku. Z powodu złożonej wady serca, wykrytej w badaniu prenatalnym, oczekiwaliśmy na niego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie miał zapewnioną najlepszą z dostępnych pomoc.

Diagnoza została ostatecznie ustalona jako wspólny pień tętniczy (TAC) IV typ – określany również jako skrajna tetralogia Fallota; ubytek w przegrodzie międzykomorowej, atrezja pnia płucnego.

Wada dotyczy głównie naczyń łączących serce z płucami. Z serca odchodzi tylko jedno duże naczynie, od którego oddzielają się tętnice płucne (jak się okazało również zbudowane nietypowo, częściowo z tkanki podobnej do tej, która występuje w przewodzie Botalla).

2 marca odbyła się pierwsza operacja, która umożliwiła odstawienie leku przyjmowanego przez Adama od pierwszych chwil po porodzie. Kilka dni później, pogarszający się stan, niska wydolność oddechowa, zmusiły kardiochirurgów do przeprowadzenia drugiej operacji. Ta przyniosła komplikacje – wstrząs kardiogenny, zapalenie płuc ale mimo to, dała nam czas na dalszą walkę o zdrowie naszego dziecka. Przeprowadzone zabiegi operacyjne mają charakter paliatywny, pozwalają Adasiowi przeżyć następne miesiące bez stałego wlewu leku.

Prawdopodobnie za kilka miesięcy, czeka go operacja korekcji wady serca, która ma szanse zapewnić normalne życie.

Biorąc pod uwagę złożoność i nietypowość wady, szukamy najbardziej wyspecjalizowanego ośrodka w Europie, który zapewni optymalne leczenie naszego dziecka. Od tej operacji zależy jakość jego dalszego życia.

O bieżących postępach, zmianach, potrzebach informujemy na naszej stronie: https://web.facebook.com/sercedlaadasia