Kiermasz kartek

Szkolne Koło PCK, jak co roku przeprowadziło w czasie zebrań z rodzicami kiermasz kartek i ozdób bożonarodzeniowych, które zostały wykonane własnoręcznie przez uczniów szkoły. Każda klasa miała za zadanie przygotować co najmniej 15 sztuk. Za co ogromnie dziękujemy. W tym roku udało nam się zebrać rekordową kwotę 669 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na działalność charytatywną szkoły, zwłaszcza dla dzieci specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Świetlicy Anioła Stróża. Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy tak szczodrze nas wsparli oraz uczniom, którzy wykonywali kartki świąteczne. Część kartek została przekazana do Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.