Wykłady z fizyki!!!

Dnia 10. listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładach fizycznych na wydziale fizyki Uniwersytetu Śląskiego z okazji ,,Światowego Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju” – coroczne święto obchodzone przez państwa ONZ.
W tym dniu ustanowiono w 2016r. Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki, a w jego ramach Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające polskie centra i muzea nauki.
Patronem Dnia Nauki na Uniwersytecie został Dyrektor Instytutu Fizyki dr hab. Jerzy Dajka oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki. Wykłady odbyły się  w sali audytoryjnej im. Andrzeja Pawlikowskiego.
Pierwszy wykład pt. ,,Siła, której nie widać” dotyczył ciśnienia atmosferycznego. Był on bogaty w doświadczenia i pokazy, które pozwoliły dowieść tego, że ciśnienie atmosferyczne istnieje i działa na każdego z nas. Poprowadził go dr Jerzy Jarosz.
Następny wykład nosił tytuł ,,,Czy Boska cząstka wyjaśnia pochodzenie masy?” Wykład ten poprowadził prof. zw. dr hab. Marek Zrałek. Przedstawił on nam podstawowe pojęcia, które miały duże znaczenie dla wytłumaczenia tego zagadnienia oraz to, że masa wytworzyła się razem z materią. Przełomy w nauce pojawiły się po znalezieniu kwarków i cząstki Higgsa, które pozwoliły wyjaśnić w pewnym stopniu niejasności pomiarowe. W zależności od kategorii możemy zaobserwować, że czasem masa ma znaczenie, a czasami nawet gdy jej nie znamy nie ma to dużego znaczenia. Wiele kwestii dotyczących cząsteczek dalej pozostaje niewyjaśnionych, możliwe że znowu będzie potrzebne kilka lat, aby dowiedzieć się czegoś nowego.