Wyniki egzaminu maturalnego

W związku z informacją otrzymaną  z OKE  w Jaworznie, w sprawie dystrybucji wyników egzaminu maturalnego w dniu 5 lipca 2016 r. w godzinach 9.00- 12.00,  dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej informuje, że wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą wydawane od godziny 12.00. Przypominamy, że wydanie świadectwa następuje po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości. Absolwenci, którzy nie mogą osobiście odebrać świadectwa mogą pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru. Upoważnienie winno zawierać dane upoważnionej osoby, które umożliwią dyrekcji szkoły sprawną identyfikację.

B. Gierak-Pawlak