Rozegraj Swoje Miasto 2016

Kolejny już raz odbył się w I LO im. Stefanii Sempołowskiej konkurs ROZEGRAJ SWOJE MIASTO, zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych i uczniów naszego liceum dla gimnazjalistów Tarnowskich Gór i okolic. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu edukacyjnego to Żydzi tarnogórscy. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez:

  • Burmistrza Tarnowskich Gór
  • Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Katowicach
  • Muzeum w Tarnowskich Górach
  • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

 

    Podobnie jak w ubiegłym roku uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania związanej z tematem gry prezentacji multimedialnej, którą oceniło konkursowe jury, zaś       w dniu finału zabawy – 30 maja 2016 r. gimnazjaliści przystąpili do rozegrania gry ulicznej, w ramach której musieli w wyznaczonym czasie wykonać szereg zadań ściśle wiążących się   z tegorocznym hasłem konkursu. Punkty kontrolne usytuowane były w różnych – znaczących dla historii tarnogórskich Żydów miejscach na mapie naszego miasta, ale też w podwojach Muzeum w Tarnowskich Górach oraz I LO im .S.Sempołowskiej. W budynku naszego liceum odbyło się także uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom zabawy.
    Finałowe spotkanie swoją obecnością zaszczycili:

 

  • p. Alina Konopka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki  Urzędu Miasta
  • p. Zofia Krzykowska – Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach
  • p. Andrzej Sznajder – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – oddziału w Katowicach
  • p. Zbigniew Pawlak – Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
  • p. Maria Dembecka-Kowol – Prezes Tarnogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego          

     Istotnym punktem finałowej imprezy były też: wykład p. dr. Andrzeja Sznajdera na temat powojennej historii Żydów z terenu Górnego Śląska oraz dokumentalny film pt. „Żydzi tarnogórscy” autorstwa Marka Panusia (absolwenta I LO) i Krzysztofa Stręciocha. Oprawę słowną i muzyczną przygotowali uczniowie „Sempołowskiej”.
     W wyniku rozegrania wszystkich konkurencji wyłoniono zwycięzców konkursu:

I miejsce – Gimnazjum w Świerklańcu
II miejsce – Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach
III miejsce – Gimnazjum w Brynku

 

     Dzięki hojności sponsorów (Urzędu Miasta, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum w Tarnowskich Górach i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Rady Rodziców I LO) laureaci i uczestnicy konkursu zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami, które zapewne staną się dla młodych ludzi cenną pamiątką oraz inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy o historii naszego miasta i regionu. Zwycięski zespół będzie mógł ponadto wybrać się na wycieczkę do tarnogórskiej kopalni zabytkowej dzięki ofiarowanym przez SMZT karnetom wstępu.         

     Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!