Pożegnanie maturzystów

Dnia 29 kwietnia 2016 roku abiturienci Sempy  odebrali świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  W maju matura-  pierwszy  poważny  egzamin w życiu, egzamin dojrzałości i związane z tym ważne decyzje, które będą   rzutowały na  przyszłość . Jako uczniowie zdobywający wiedzę, zdobyli także wiele doświadczeń, a niektórzy  osiągnęli znaczące  sukcesy w wielu dziedzinach.
     Podczas uroczystości pożegnania tegorocznych maturzystów poczet sztandarowy przekazał  sztandar szkoły młodszym kolegom, zanim swoje ostatnie  przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbary Gierak-Pawlak, po którym przedstawiciele klas drugich wręczyli drobny upominek.
Najważniejszym momentem  zakończenia nauki w ILO było wręczenie świadectw z wyróżnieniem  następującym uczniom:
IIIa
Natalia Winkelmüller
IIIb
Piotr Skiba
Natalia Szymańska
Agnieszka Skubela
Aneta Duda
Anna Barszcz
Michalina Bilińska
Dominika Pyka
Kinga Kochel
IIIc
Agata Szymańska
Julia Buchenfeld
Patrycja Płonka
Monika Gońda
Magdalena Gabryś
Dominika Watoła
IIId
Barbara Tropper
Małgorzata Pyrek
Aleksandra Liszka
IIIe
Daria Świętek 
Weronika Bendkowska
Katarzyna Chonacka
Bartosz Maradziński
Ewelina Knap
Julia Podworska
Marta Komandzik
Anna Siwy
IIIf
Przemysław Wylężek
Weronika Swoboda
Dominika Kupka
Denis Miara
Marek Pestka
Katarzyna Świątek
Piotr Lankosz
Małgorzata Renk
Łukasz Pakuła
Paweł Szwajnoch
Marta Żydek
 Ponad dziesięcioletnią tradycją ILO jest wyłonienie przez Radę Pedagogiczną wzorowego  maturzysty z najwyższą średnią ocen i przyznanie  Nagrody  PRIMUS INTER PARES, która w tym roku przypadła  Katarzynie Chojnackiej –uczennicy  klasy IIIe. 
 Od dwudziestu lat Tarnogórskie Towarzystwo Edukacyjne, działające przy naszym Liceum,  obdarowuje maturzystów nagrodami w trzech różnych kategoriach. 
Tytuł Wybitnego  Ucznia otrzymał Denis Miara z IIIf za wyjątkową postawę i wysokie osiągnięcia w nauce, Uczniem z Pasją okazał się- mający znaczące sukcesy sportowe i artystyczne- Karol Wons z klasy IIIc, a uczennica klasy IIIe Ania Stępień  była najbardziej zaangażowana w wolontariat niosąc pomoc potrzebującym, dlatego jej przypadł tytuł „Samarytanina”. Nagrodzonym wręczone zostały dyplomy oraz pióra z wygrawerowanym tytułem. 
Wśród wyróżnionych należy wymienić uczennice: Magdalenę Wilk oraz Natalię Winkelmüller z klasy IIIa, które otrzymały  indeksy Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP).
Na zakończenie uroczystości uczniowie każdej klasy pozowali do pamiątkowej fotografii.
„Człowiek jest wiel¬ki nie przez to, co po¬siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in¬ny¬mi.” (Jan Paweł II)
Takim przesłaniem żegnaliśmy tegorocznych maturzystów, życząc im powodzenia na maturze, dalszych sukcesów  i spełnienia marzeń.