Rozegraj swoje miasto

Kolejny już raz zapraszamy zespoły uczniów gimnazjów do udziału w grze miejskiej.

Hasło główne konkursu – ROZEGRAJ SWOJE MIASTO – wskazuje na jego charakter i cel. Rolą tego projektu edukacyjnego jest lepsze poznawanie naszego miasta – jego historii i stanu obecnego, ale też popularyzowanie tej wiedzy w środowisku lokalnym. Zależy nam także, by poprzez zdrową rywalizację i zabawę młodzi ludzie jeszcze efektywniej pogłębiali swoją wiedzę o Tarnowskich Górach i okolicach, walorach historycznych i kulturalnych.         

      Temat przewodni tegorocznej edycji to – „Żydzi tarnogórscy”. Oprócz celów poznawczych konkurs ma więc zrealizować dodatkowe zadania, mianowicie popularyzować tematykę współistnienia kultur oraz kształtować w młodym pokoleniu postawy tolerancji i otwartości.          

      Finał projektu edukacyjnego przygotowywanego przez nauczycieli i uczniów I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przewidziany jest na
30 maja 2016 r. Szczegółowe zasady konkursu ujęte są w stosownym regulaminie.                                                                       

 

Z poważaniem Organizatorzy