Piknik naukowy

23 marca 2016 r. odbędzie się w naszej szkole "Piknik naukowy". Odbywa się on w ramach Festiwalu Nauki. Na drugiej i trzeciej lekcji, uczniowie klas pierwszych i drugich będą rozwiązywać zadania popularno-naukowe z różnych dziedzin.

Celem konkursu jest zmobilizowanie uczniów do pogłębiana swych zainteresowań, rozwijanie mocnych stron ucznia i umiejętności wyboru oraz ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i współpracy międzygrupowej w ramach klasy.

W Pikniku bierze udział każdy uczeń klasy, w jednej z drużyn przedmiotowych, które deleguje klasa. Uczniowie klasy dzielą się na równoliczne zespoły, które reprezentują klasę w danej dyscyplinie: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie.Klasa dzieli się na równoliczne zespoły wg własnego uznania z uwzględnieniem zainteresowań poszczególnych uczniów.