Piknik Naukowy

23 marca w naszej szkole odbył się Piknik Naukowy zorganizowany przez Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w ramach corocznych obchodów Festiwalu Nauki. Piknik ten realizowany był jako konkurs wiedzy i umiejętności dla uczniów klas I i II.Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do pogłębiania zainteresowań, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i współpracy w ramach klasy.Uczniowie poszczególnych klas podzielili się (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami) na 6 zespołów, które reprezentowały klasę w 2 z następujących dyscyplin: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie. Każdy zespół otrzymał 2 zestawy zdań , za które można było zdobyć max 40 punktów  a klasa za poprawne rozwiązanie zestawów z wszystkich dyscyplin mogła uzyskać 240 punktów. Klasom, które poprawnie rozwiązały zadania przed upływem regulaminowego czasu (90 minut) przysługiwała dodatkowa premia punktowa (max 30 punktów). Największą ilość punktów – 187,  zdobyła klasa II E, która została najlepszą klasą w konkursie Pikniku Naukowego. Wśród klas I zwycięzcami zostały ex aequo klasy I C i I A zdobywając po 147,5 punktów. Gratulujemy zwycięzcom! Przy rozwiązywania zdań konkursowych uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami z poszczególnych dziedzin a także potrafili dobrze współpracować w grupie.