Konkurs matematyczny

Nauczycieli matematyki i uczniów klas drugich liceów oraz techników powiatu tarnogórskiego zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym "Mała matura w Tarnowskich Górach". Celem konkursu jest promowanie systematycznego uczenia się matematyki.
Organizatorami merytorycznymi konkursu są nauczyciele matematyki: Irena Górny z I LO im. Stefanii Sempołowskiej, Małgorzata Wesołek i Barbara Minkus z Wieloprofilowego Zespołu Szkół i Jarosław Wesołek z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących.
Konkurs jest trzyetapowy. Pierwszy etap to eliminacje szkolne, natomiast drugi i trzeci etap odbędzie się w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących 31 marca 2016 r. o godz. 10.00.
Termin zgłoszeń reprezentantów poszczególnych szkół do drugiego etapu konkursu upływa 18 marca.
Laureat pierwszego miejsca otrzyma tytuł "Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – Liceum" i odpowiednio "Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – technikum".