Zwolnienie z wychowania fizycznego

     Dyrekcja szkoły informuje, że ze względu na zmianę przepisów prawnych dotyczących uczestniczenia uczniów w zajęciach z wychowania fizycznego i odpowiedzialności nauczycieli wychowania fizycznego za uczniów zwolnionych jedynie z ćwiczeń, zamieszczamy zasady kwalifikacji lekarskiej uczniów z zaburzeniami i chorobami przewlekłymi do zajęć wychowania fizycznego. Powyższe zasady stanowią podstawę wypełnienia opinii lekarskiej przez lekarza (załącznik w zakładce dla rodzica), który zwalnia ucznia jedynie z określonych ćwiczeń na czas wskazany w opinii. Prosimy rodziców aby udając się do lekarza specjalisty w celu otrzymania zwolnienia posługiwali się w/w opinią i zaznajomili lekarza z zasadami kwalifikacji lekarskiej.