Mediacje rówieśnicze

Szkoła przystąpiła do projektu pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Śląskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze”. Program realizuje Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

     Mediacja rówieśnicza uchodzi aktualnie za jedną z najbardziej nowatorskich metod rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym. Jej wdrożenie może pomóc zapobiegać agresywnym zachowaniom wśród uczniów oraz wykluczeniu społecznemu. Głównym celem przyświecającym organizatorom jest edukowanie młodzieży z zakresu metod polubownego rozwiązywania sporów, nauczenie młodych ludzi otwartości na drugiego człowieka oraz odczuwania potrzeby rozmowy.
     W ramach projektu wszyscy uczniowie zostaną zaznajomieni z ideą mediacji, a szczególnie zainteresowani będą mogli przygotowywać się do pełnienia roli mediatora, który będzie zgodnie z przyjętymi zasadami pomagać rozwiązywać spory, które występują w środowisku szkolnym. Istotnym elementem projektu będzie udział w konkursie organizowanym przez Ośrodek Mediacji „Facultas Iuridica”, a zwłaszcza uruchomienie Szkolnego Ośrodka Mediacji.               

Więcej szczegółów można uzyskać u prof. Tomasza Tomaszewskiego.