II Tarnogórski Dzień Dawcy Szpiku

     Dnia 15.10.2015 klasa IIB brała udział jako wolontariusze w organizacji II Tarnogórskiego Dnia Dawcy Szpiku. Praca wolontariuszy polegała na rejestrowaniu osób, które chcą być dawcami szpiku dla osób potrzebujących, chorych np. na białaczkę. Obsługiwaliśmy cztery punkty rejestracyjne: w I LO (w naszej „Sempie”), w Zespole Szkół Techniczno Usługowych, w ratuszu na rynku i w TCK. Łącznie zarejestrowaliśmy 51 osób. Akcja miała charakter ogólnokrajowy. Głównym organizatorem była Fundacja DKMS Polska zajmująca się tworzeniem bazy danych potencjalnych dawców komórek macierzystych. Na terenie Tarnowskich Gór akcję organizowała Rada Dzielnicy Śródmieście-Centrum i Urząd Miasta. Na terenie szkoły koordynatorem był dr Marcin Howaniec. Warto również przypomnieć, że nasza szkoła już drugi raz brała udział w organizacji Tarnogórskiego Dnia Dawcy Szpiku. Równo rok temu, 15.10.2014 r. wolontariuszami byli uczniowie obecnej klasy IIIC. Czekamy zatem na kolejne wydanie tej bardzo potrzebnej akcji.