Szkoła wielu zmian

PIERWSZA PUBLIKACJA O I LO IM. S.SEMPOŁOWSKIEJ

( wielopokoleniowe spotkanie w Sedlaczku) 

„Szkoła wielu zmian. Od symultannej szkoły dla dziewcząt do liceum ogólnokształcącego”– to tytuł i podtytuł publikacji wydanej przez Fundację Popularyzacji i Dziedzictwa „Kruszce Śląska” dotyczącej ponad stupięćdziesięcioletniej historii ILO, której autorami są absolwenci „Sempy”: Alicja Kosiba –Lesiak i Ryszard Bednarczyk.

W piątkowy wieczór, 26 czerwca 2015 roku Autorzy tej  niezbyt obszernej książki z dużą ilością cennych fotografii zaprosili do Sedlaczka sponsorów i współtwórców swojego przedsięwzięcia; m.in.                       p. K. Żochowską i p. A. Dydak- autorki angielskiego przekładu; p. B. Gierak-Pawlak, p. T Wtorek,         p. M. Dembecką-Kowol, które udostępniły materiały archiwalne i własne; absolwentkę i emerytowaną nauczycielkę fizyki, p. prof. Bożenę Niesler- właścicielkę bluzki-mundurka i fotografii prezentowanych w publikacji. Oprócz innych gości był i młodszy absolwent, obecnie student historii Marek Panuś- autor fotografii publikowanych w różnych przewodnikach o Tarnowskich Górach oraz w książce o ILO. Największą grupą przybyłą do Sedlaczka były Absolwentki z 1954 roku (obchodziły w tym roku 61 lat po maturze), koleżanki z klasy pani prof. dr hab. n. med. Krystyny Karczewskiej, z którymi jesteśmy umówieni na jesienne spotkanie w murach naszej szkoły. Ponad stupięćdziesięcioletnia historia „Sempy” zobowiązuje i wymaga od nas pielęgnowania wspomnień- nie tylko dotyczących budynków – co niezmiernie skrupulatnie i arcyciekawie przedstawiono w pierwszej  publikacji o ILO.  Chyba nadszedł już czas na opowieści o uczniach „szkoły wielu zmian” i utrwalenie ich także na innych nośnikach, w formie multimedialnej.