Rozegraj Swoje Miasto

10 czerwca 2015 r. w auli  I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej  w Tarnowskich Górach miał miejsce finał projektu  ROZEGRAJ SWOJE MIASTO. Za realizację wspomnianego przedsięwzięcia  odpowiedzialni byli nauczyciele  i uczniowie I LO. 
Rolą konkursu było lepsze poznanie naszego miasta , jego historii i stanu obecnego , ale też popularyzowanie tej wiedzy w środowisku lokalnym. Niezwykle istotne było też, by uczestnicy  konkursu sami włączyli się aktywnie w realizację postawionych przed nimi zadań, a co więcej – poprzez zdrową rywalizację i zabawę jeszcze efektywniej pogłębiali swoją wiedzę  o Tarnowskich Górach. Do projektu przystąpiło 6 drużyn, reprezentujących szkoły gimnazjalne Powiatu Tarnogórskiego.
 Zadania konkursowe wykonywano w dwóch etapach: uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania prezentacji multimedialnej na dowolny temat, dotyczący Tarnowskich Gór – np. historii miasta, życia kulturalnego, postaci znanych tarnogórzan itp. Drugą część, a zarazem finał konkursu obejmował grę uliczną, w ramach której uczestnicy musieli wykonać szereg zadań plenerowych, sprawdzających w praktyce znajomość naszego miasta, jego historii i kultury.
Jury konkursu oceniało poszczególne drużyny zarówno na podstawie punktacji przyznanej im za prezentację multimedialną, jak i za sposób wykonania zadań praktycznych. 
Projekt został objęty patronatem honorowym przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry – Burmistrza Miasta, Wydział Edukacji oraz Biuro Promocji Miasta, a także Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną W Tarnowskich Górach, działające przy I LO Tarnogórskie Towarzystwo Edukacyjne. Fundatorami nagród  konkursowych były wspomniane instytucje ora Rada Rodziców I LO.
Finał konkursu swoją obecnością uświetniły osoby wielce zasłużone dla naszego miasta, zaangażowane w rozwój jego kultury i popularyzację wiedzy o dalszej i bliższej historii Tarnowskich Gór: pani Bożena Komenderska – dyrektor MBP  w Tarnowskich Górach, pan Marek Kandzia – prezes SMZT, pani Alina Konopka –  naczelnik Wydziału Edukacji UM, pani Katarzyna Majsterek – rzecznik prasowy UM, pan Piotr Korab – kierownik Biura Promocji Miasta.
Zwycięzcami zostali gimnazjaliści z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-                       – Wychowawczego, uzyskując 77 punktów na 81 możliwych do zdobycia,  drugie miejsce zajęło Gimnazjum  w Brynku (73 punkty), trzecie miejsce – Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach (72 punkty).
Konkurs ROZEGRAJ SWOJE MIASTO był dopełnieniem projektu edukacyjnego „Krajobraz literacki Tarnowskich Gór”, realizowanego przez uczniów jednej z klas pierwszych I LO. Efekt całorocznej uczniowskiej pracy został zaprezentowany podczas finału konkursu.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele I LO w przyszłym roku planują realizację kolejnej edycji projektu.