Podsumowanie X Tarnogórskiego Forum Oświatowego

Z wielką radością uczniowie tarnogórskich szkół zgromadzili się dnia 14 maja 2015 roku w budynku Starostwa Powiatowego na uroczystości podsumowania X Tarnogórskiego Forum Oświatowego. Pojawili się tam: pan starosta Józef Burdziak, pan wicestarosta Marian Szukalski, przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Chmiel, dyrektorzy i nauczyciele szkół, oraz opiekunowie Powiatowej Reprezentacji Młodzieży aby wręczyć laureatom zasłużone nagrody.
Wśród nagrodzonych znalazło się grono naszych uczniów, którzy zostali nagrodzeni w następujących konkursach:
– Konkurs Przedsiębiorczości „Firma moich marzeń”, gdzie III miejsce przypadło Natalii Krupie z klasy Ia i Kamilowi Siegielowi z klasy Ie pod opieką pani Brygidy Sosny. Projekt naszych uczniów dotyczył kompleksowej organizacji ślubów i wesel
–  Konkurs matematyczny „Mała matura” – III miejsce zajęła Julia Buchenfeld z klasy IIc, którą przygotowywała pani Irena Górny
–  Targi Edukacyjne w TCK, wyróżnienie zdobyli twórcy stoiska „Sempa Air” z klasy IIf, którym towarzyszył  pan Andrzej Ecler
– Powiatowy Turniej Humanistyczny „Wiesz(cz), czy nie wiesz(cz)” dotyczący twórczości Adama Mickiewicza, który podzielony był na dwie konkurencje – ortograficzną, gdzie II miejsce zajęła Klara Machoj z klasy IIId pod opieką pani Barbary Rabendy oraz  drużynowo-literacką, w której I miejsce wywalczyły Aleksandra Liszka i Weronika Ślusarczyk z klasy IId, które wspierała pani Maria Dembecka-Kowol
– Konkurs na „Zabawkę fizyczną” zorganizowany w naszej szkole, gdzie I miejsce zajął Tomasz Osiński z klasy IIIf, natomiast wyróżnienia otrzymali Zuzanna Piasecka, Piotr Skiba i Tomasz Wesołek z klasy IIb oraz Michał Mrachacz i Kamil Świerc z klasy IIIf, pod opieką pani Lucyny Filipczyk-Kolczok
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.