Spotkanie z Barbarą Dziuk

Dnia 10 kwietnia odbyło się w naszym liceum spotkanie z Panią Barbarą Dziuk,  która znana jest w środowisku lokalnym jako społecznik i samorządowiec.  Pani Dziuk piastuje również funkcje Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego.  Na spotkaniu zorganizowanym przez Szkolne Koło Europejskie opowiadała o swojej pracy oraz działalności charytatywnej.  Młodzież aktywnie zadawała pytania i otrzymała wiele wskazówek dotyczących rynku pracy.