Pozdrowienia z Londynu

Greetings from London!!!
Jesteśmy na  międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu

Comenius Save the 3E: Earth Europe Environment. Dzisiaj omawialismy problemy 
ekologiczne w krajach biorących udział w projekcie:  Szwecji, Rumunii, Wloszech, Anglii, 
Turcji oraz Polsce.  Duże wrażenie zrobiła na nas szkoła gospodarzy( w  starych murach 
najnowszy sprzęt). Organiacja zajęć i zaangażowanie nauczycieli i uczniów są też godne
podziwu.Wszyscy tutaj zarażają pozytywną energią i entuzjazmem, co widać na załączonych 
zdjęciach. Jutro ruszamy do pracy nad ulotkami i filmikiem.TBC…