Koncert Śląskich Kolęd

Dnia 18 stycznia 2015 r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach odbyło się śląskie kolędowanie uczniów naszego Liceum.
„Po śląsku, o Śląsku i na Śląsku” był koncertem charytatywnym, z którego środki zostały przeznaczone na rzecz Świetlicy Anioła Stróża. Uczniowie Sempy w naszej gwarze przybliżyli słuchaczom lokalne zwyczaje wigilijne i przenieśli ich do świata kolęd. Nie zabrakło wzruszeń ani śląskiego humoru, a w rezultacie udało się zebrać 1010,68 zł. W skład kolędującego zespołu wchodzili Dominika Wiśniewska, Marta Ciba, Monika Miś, Katarzyna Pudlik, Jadwiga Beśka, Patrycja Preweda, Natalia Stępień, Karolina Wyrwol, Paulina Gaidzik, Kinga Bednarek, Piotr Skiba i Łukasz Suchanek. Nad przygotowaniem koncertu czuwał nauczyciel Andrzej Ecler.