Święto Niepodległości

W środę dwunastego listopada b.r. odbyła się w szkole akademia z okazji Święta Niepodległości. Piosenką i literaturą upamiętniliśmy wiele lat zrywów narodowowyzwoleńczych i walk o wolność Polaków – od końca XVIII wieku aż po lata ’80 wieku XX.
Akademia stanowiła jednocześnie szkolny etap konkursu recytatorskiego. Wzięło w nim udział kilkanaście osób z całej szkoły. Jury w składzie: prof. Maria Dembecka-Kowol, prof. Sylwia Krakowska, prof. Marzena Meres wyłoniło osoby, które będą reprezentowały szkołę w miejskim etapie konkursu. Są to: Patrycja Preweda z III d (piosenka poetycka), Marta Lak z III d (teatr jednego aktora), Julia Kubica z III d i Kinga Bednarek z IIe (recytacja). Nagrodzonym gratulujemy! Za przygotowanie akademii odpowiedzialni byli: prof. Marzena Meres i prof. Tomasz Tomaszewski.