Identyfikatory

Zarządzeniem dyrektora nr ILO.0162/11/2014/BGP wprowadzam w życie, od 3 listopada 2014 r. procedury w sprawie identyfikatorów szkolnych. 

procedury w plikach do pobrania.


Barbara Gierak-Pawlak
Dyrektor I LO

Pliki do pobrania