Współpraca SKE

Szkolny Klub Europejski działający w naszej szkole nawiązał współpracę z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Katowicach. Jednym z wyzwań Punktu Informacji jest przekazanie młodym pokoleniom podstawowych informacji o Unii Europejskiej.
7 i 8 czerwca 2003 r. w ogólnokrajowym referendum, Polacy powiedzieli „tak” Unii Europejskiej i wspólnie zadecydowali o przystąpieniu naszego kraju do rodziny państw zjednoczonej Europy. Niemal rok później , 1 maja 2004 roku, ostatecznie Polska stała się kolejnym krajem członkowskim UE. Od chwili podjęcia decyzji upłynęło 10 lat.
„10 lat Polski w Unii Europejskiej” , z tej okazji SKE zaprosił do szkoły konsultanta Punktu Informacji Europejskiej, który 6 października przeprowadził lekcje europejskie dla uczniów klas 1a, 2a, 3a. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się jakie są priorytety funkcjonowania Unii Europejskiej, w jaki sposób wykorzystywane są fundusze europejskie, jakie prawa przysługują mieszkańcom 28 krajów członkowskich oraz jak mogą oni skorzystać z wielu przywilejów i możliwości, jakie daje zjednoczona Europa. Poruszane były także kwestie historii integracji europejskiej, unijnych instytucji oraz Polski w UE.
Lekcje były prowadzone za pomocą aktywizujących metod nauczania, tak aby ułatwić przyswojenie wiedzy i wzbudzić zainteresowanie tematyką europejską. Na zakończenie zajęć przedstawiciel Punktu Informacji odpowiadał na pytania dotyczące szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przekazał materiały informacyjne, które wzbogacą szkolną biblioteczkę europejską.