Ślubowanie klas pierwszych

No i stało się… Uczniowie klas pierwszych: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, w liczbie 165- ślubowali uroczyście na sztandar I LO im. S. Sempołowskiej w dniu 3 października 2014 roku.
Gratulujemy pełnoprawnym członkom SEMPY! Życzymy Wam, Pierwszoklasiści, by w murach tej szkoły (i poza nią) spełniały się Wasze oczekiwania i marzenia – nie tylko naukowe, byście mogli sięgać po najwyższe trofea w różnych dziedzinach, a przede wszystkim, by atmosfera naszego Liceum sprzyjała w kształtowaniu Waszych charakterów.