Ogłoszenia dla pierwszaków

Witamy w naszej szkole nowych uczniów. Serdecznie gratulujemy dostania się do naszego liceum.

Mamy dla Was kilka ogłoszeń:

1. Szkolna lista podręczników jest dostępna tutaj.
Podręczniki do języka angielskiego oraz do języka niemieckiego proszę zakupić dopiero po teście kompetencji, który odbędzie się w pierwszym tygodniu września. Proszę też na razie wstrzymać się z zakupem podręczników do informatyki.
Lista podręczników została również wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń.
2. Zapraszamy do skorzystania z elektronicznej postaci kiermaszu podręczników. Znajduje się on pod adresem: www.kiermasz.sempa.pl.
3. Ze strony szkoły należy sobie pobrać kwestionariusz dla kandydata, wydrukować go, wypełnić i dostarczyć do 
szkoły do 20 sierpnia.